Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/63
Entreprenør LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS
Start 07.10.2021
Slutt 20.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Corn Moes gate 17 -19
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.10.2021
Tittel 25/215 - Corn Moes gate 19 - Flytting kabelskap
Byggherre
Organisasjon: HAMMERFEST ENERGI NETT AS (orgnr.: 982897327)
Kontaktperson: Jan Tore Mathisen (tlf.: 91110991)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Svend Ingvar Hoel Larsen (tlf.: 93093000)