Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/19 109/32 - Kirkeveien 45 - 68 - Ny vannforsyning Gravearbeid Kirkeveien LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS 01.09.2020 01.07.2022
20/59 22/324 - Svartfjellveien 1 - Nytt bygg fundament Hammerfest Arena Gravearbeid Svartfjellveien VIGGO ERIKSEN AS 02.11.2020 01.11.2021
21/1 21/838 - Seilskuteveien kai 12 - ny framføringstrasé med mer. Gravearbeid Seilskuteveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 10.02.2021 31.12.2021
21/16 15/20 - Petroleumsveien 19 - Asco Havneterminal Gravearbeid Petroleumsveien GRAVEPARTNER AS 18.05.2021 01.06.2022
21/35 15/50 - Milveien 3 - Vann og avløp Gravearbeid Milveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 02.08.2021 31.12.2021
21/40 15/124 - Baseveien 1 - grunnarbeid Termo polar ny Gravearbeid Baseveien VIGGO ERIKSEN AS 16.08.2021 31.12.2021
21/42 25/247 - Parkgata 18 - avsperring Arbeidstillatelse BYGG NORD HAMMERFEST AS 23.08.2021 12.11.2021
21/44 21/161 - Tåkeheimen 15 - vannledning Gravearbeid Tåkeheimen GRAVEPARTNER AS 01.09.2021 01.12.2021
21/52 21/604 - Neptunveien 20 - Graving påbygg mot vei Gravearbeid neptunveien Privatperson 13.09.2021 31.10.2021
21/55 24/491 - Freidigveien 19 - vann og avløp Gravearbeid Freidigveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 22.09.2021 31.12.2021
21/56 23/233 - Breilia 70 - drenering Gravearbeid Breilia VIGGO ERIKSEN AS 27.09.2021 27.11.2021
21/57 16/212 - Notfjæra 2 - mørenot, grøft og klargjøring Gravearbeid Notfjæra VIGGO ERIKSEN AS 27.09.2021 31.12.2021
21/60 109/36 - Sandmoveien 12A - nytt fortau Gravearbeid Rådhusvegen KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS 28.09.2021 30.10.2021
21/61 21/835 - Finnmarksveien 62 - el-kabel Gravearbeid Finnmarksveien GRAVEPARTNER AS 04.10.2021 01.12.2021
21/62 21/681 - Stormtunet 1 - gatelys Gravearbeid Nordavindsveien GRAVEPARTNER AS 04.10.2021 01.11.2021
21/64 17/63 - Svarthammeren 13A - El-kabel Gravearbeid Svarthammeren LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS 25.10.2021 08.11.2021