Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/1
Entreprenør CHRISTER SUNDSTRØM AS
Start 10.02.2021
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Seilskuteveien 45 -47
Søknad gjelder El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.02.2021
Tittel 21/838 - Seilskuteveien kai 12 - ny framføringstrasé med mer.
Byggherre
Organisasjon: HAMMERFEST ENERGI NETT AS (orgnr.: 982897327)
Kontaktperson: Trond Mortensen (tlf.: 952 29630)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Erlend Lundheim (tlf.: 95499995)