Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/41
Entreprenør KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS
Start 14.09.2020
Slutt 31.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Finnmarksveien 65
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.09.2020
Tittel 21/2 - Finnmarksveien 65 - overvannsledning
Byggherre
Organisasjon: HAMMERFEST KOMMUNE (orgnr.: 921770669)
Kontaktperson: leif inge nilsen (tlf.: 91703009)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Kjetil Fredriksen (tlf.: 48098475)