Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Sak 20/42

Sak 20/42
Sakstittel 21/316 - Vadsøveien 2B - Annen graving
Saksbehandlende enhet Hammerfest kommune - veg
Saksart Gravetillatelse
Saksmerknader
1
10.09.2020 Gravearbeidet berører ikke kommunal veg eller eiendom, og søkeren trenger derfor ikke tillatelse fra kommunen. Søker er informert om dette per telefon, og anbefalt å søke om kabelpåvisning.

Journalposter på sak

Journalnummer Dato Adresse Type Avsender Mottaker Saksbehandler Saksdokument Vedlegg
20/42-1 10.09.2020
Vadsøveien 2B-6A
Inngående CHRISTER SUNDSTRØM AS
Hammerfest kommune - veg
KMK Bestill
20/42-2 10.09.2020
Vadsøveien 2B-6A
Utgående Hammerfest kommune - veg
CHRISTER SUNDSTRØM AS
KMK Bestill