Gravesøknader i Hammerfest kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hammerfest kommune

Graving i Hammerfest kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hammerfest.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4 23/417 - Storvannsveien 100 - 116 - Fiberfremføring Gravearbeid Storvannsveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 15.06.2020 01.12.2020
20/6 17/33 - Nedreveien 1 - 15 - fiberframføring Gravearbeid Nedreveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 15.06.2020 31.12.2020
20/9 16/2 - Mellomveien 11 - 13 - fiberfremføring Gravearbeid Mellomveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 22.06.2020 31.12.2020
20/19 109/32 - Kirkeveien 45 - 68 - Ny vannforsyning Gravearbeid Kirkeveien LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS 01.09.2020 01.09.2021
20/20 21/58 - Meland 2 - 10 - støttemur Gravearbeid Meland VIGGO ERIKSEN AS 17.08.2020 31.12.2020
20/22 16/2 - Rødsildreveien 309 - Rep av kum Gravearbeid Rødsildreveien KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS 07.09.2020 09.11.2020
20/24 22/2 - Nedre Myrvei 1 - fiber fremføring Gravearbeid Nedre Myrvei CHRISTER SUNDSTRØM AS 07.09.2020 30.12.2020
20/25 15/89 - Blomsterveien 1A - fiber fremføring Gravearbeid Blomsterveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 07.09.2020 30.12.2020
20/26 22/79 - Forsølveien 3 - 7 - fiber Homenet Gravearbeid Forsølveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 31.08.2020 30.12.2020
20/27 24/116 - Moreneveien 6 - fiber/bredbånd Gravearbeid Moreneveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 07.09.2020 30.12.2020
20/32 25/330 - Hamnegata 15 - elbil-laddere Gravearbeid Batteriet CHRISTER SUNDSTRØM AS 07.09.2020 31.12.2020
20/35 15/153 - Bekkeli 12 - reparasjon av eksisterende anlegg vannledning Gravearbeid Bekkeli VIGGO ERIKSEN AS 14.09.2020 31.10.2020
20/39 21/2 - Finnmarksveien 65 - Rep av overvann Gravearbeid Finnmarksveien KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS 10.09.2020 06.11.2020
20/41 21/2 - Finnmarksveien 65 - overvannsledning Gravearbeid Finnmarksveien KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS 14.09.2020 31.10.2020
20/46 16/21 - Fiber Fjordaveien 12 - 26 - fiber/ bredbånd Gravearbeid Fjordaveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 21.09.2020 30.12.2020
20/48 fiberfremføring Meland Gravearbeid Rossmollgata CHRISTER SUNDSTRØM AS 12.10.2020 31.12.2020
20/49 fiberfremføring fuglenesveien Gravearbeid Fuglenesveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 12.10.2020 30.12.2020
20/51 + huset Gravearbeid Turistveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 12.10.2020 30.12.2020
20/50 Fiberfremføring molla Gravearbeid Fuglenesveien CHRISTER SUNDSTRØM AS 12.10.2020 31.12.2020
20/52 planering parkering Gravearbeid Hofsethbakken CHRISTER SUNDSTRØM AS 22.10.2020 31.12.2020
20/55 Reindalen skole Gravearbeid Uranusveien NORD NORSK BYGG AS 11.09.2020 23.07.2021